5. Plněné elektrody

Plněné elektrody pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí

OK Tubrod 14.01         OK Tubrod 14.10      OK Tubrod 15.00 

OK Tubrod 14.03       OK Tubrod 14.11        OK Tubrod 15.09

OK Tubrod 14.04       OK Tubrod 14.12       OK Tubrod 15.13

OK Tubrod 14.05       OK Tubrod 14.13   OK Tubrod 15.14

Plněné elektrody pro svařování vysokolegovaných ocelí

Plněné elektrody pro opravy, renovace a litinu